TP Hồ Chí Minh ưu tiên quỹ đất sạch cho xây dựng nhà ở xã hội

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
TP Hồ Chí Minh đã ban hành Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 ưu tiên bố trí quỹ đất sạch, quy hoạch vị trí phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội.
TP Hồ Chí Minh ưu tiên quỹ đất sạch cho xây dựng nhà ở xã hội
Ảnh minh họa

TP Hồ Chí Minh hiện còn quỹ đất 20% dành cho nhà ở xã hội, người thu nhập thấp với tổng diện tích 57 ha. Riêng thành phố Thủ Đức có 20 dự án, ba dự án ở quận Bình Tân, một ở Bình Chánh và một ở quận 7. Trong số này, 14 dự án có đất sạch đang làm thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Để tạo quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh đề xuất thành phố cần chủ động tạo quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội thông qua tổ chức phát triển quỹ đất. Hoàn thiện các cơ chế thực hiện quy định về nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án nhà ở kinh doanh. Tổ chức phát triển quỹ đất cần có cơ chế hoạt động của doanh nghiệp để có thể chủ động thực hiện các quyền đối với đất đai, có thể chủ động huy động vốn dưới nhiều dạng khác nhau.

TP Hồ Chí Minh cũng đề xuất Bộ Xây dựng hướng dẫn cách xác định chi phí đầu tư hạ tầng và bồi thường giải phóng mặt bằng khi chủ đầu tư bàn giao lại quỹ đất thực hiện nhà ở xã hội bằng 20% diện tích dự án nhà ở thương mại. Bộ Xây dựng cần hướng dẫn cách xác định chi phí, cơ quan chủ trì thẩm định, phê duyệt chi phí và cách thanh toán cho chủ đầu tư.

Đồng thời, UBND thành phố đề xuất cho phép được quyết định hình thức thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội cho các dự án nhà ở thương mại 2 - 10 ha. Chủ đầu tư có thể thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng tiền tương đương giá trị 20% đất của dự án, có thể xây dựng nhà ở xã hội trên 20% đất dự án hoặc có thể bàn giao quỹ nhà tương đương giá trị quỹ đất 20%.

UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp cùng UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức phát triển chỉnh trang đô thị phù hợp với tình hình thực tế. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp, khu chế xuất theo hướng tăng diện tích đất thương mại dịch vụ để xây dựng nhà lưu trú cho công nhân thuê…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật