09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,160,000
 • Bán 6,260,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22780.00
 • AUD16180.43
 • CAD18057.36
 • CHF24712.73
 • CNY3633.15
 • DKK3455.33
 • EUR25957.04
 • GBP30780.77
 • HKD2953.34
 • INR312.31
 • JPY201.41
 • KRW19.81
 • KWD77600.35
 • MYR5457.53
 • NOK2585.68
 • RUB322.78
 • SAR6258.83
 • SEK2463.03
 • SGD17006.78
 • THB692.75
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền