09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD24760.00
 • AUD16363.84
 • CAD18530.57
 • CHF28433.79
 • CNY3491.35
 • DKK3639.90
 • EUR27362.14
 • GBP31563.65
 • HKD3194.62
 • INR307.48
 • JPY167.84
 • KRW19.35
 • KWD82908.29
 • MYR5188.60
 • NOK2397.33
 • RUB280.68
 • SAR6809.23
 • SEK2424.99
 • SGD18600.93
 • THB698.08
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền