09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,910,000
 • Bán 6,010,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22775.00
 • AUD16516.03
 • CAD18191.51
 • CHF24639.41
 • CNY3624.80
 • DKK3483.39
 • EUR26141.92
 • GBP30651.25
 • HKD2953.95
 • INR315.65
 • JPY202.48
 • KRW20.05
 • KWD77711.64
 • MYR5419.62
 • NOK2579.27
 • RUB339.13
 • SAR6266.40
 • SEK2541.33
 • SGD16826.52
 • THB690.40
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền