Gần 16 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công cho ngành đường sắt thực hiện các dự án chuyển tiếp

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong giai đoạn 2021 - 2025, sẽ bố trí 15.924 tỷ đồng từ nguồn đầu tư công cho ngành đường sắt để thực hiện các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong kỳ trung hạn.
Gần 16 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công cho ngành đường sắt thực hiện các dự án chuyển tiếp
Gần 16 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công cho ngành đường sắt thực hiện các dự án chuyển tiếp

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kế hoạch nêu rõ, Nhà nước ưu tiên tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển, nâng cấp, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia nhằm đảm bảo vận tải đường sắt đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giao thông vận tải cả nước.

Trong đó, Nhà nước sẽ ưu tiên thực hiện đối với các tuyến đường sắt chưa chuẩn bị đầu tư, lộ trình đầu tư trước năm 2030; các tuyến đường sắt đang khai thác, việc quản lý được thực hiện theo hành lang an toàn đường sắt; các tuyến đường sắt mới đã, đang thực hiện chuẩn bị đầu tư hoặc thực hiện đầu tư sẽ được cập nhật và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, sẽ bố trí 15.924 tỷ đồng từ nguồn đầu tư công cho lĩnh vực đường sắt để thực hiện các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong kỳ trung hạn; khởi công mới một số dự án và chuẩn bị đầu tư các dự án của kỳ trung hạn tiếp theo.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, dự kiến nhu cầu khoảng 224.076 tỷ đồng, huy động từ nguồn vốn đầu tư công (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương) và vốn hợp pháp khác để đầu tư theo danh mục kế hoạch chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư của kỳ kế hoạch 2021 - 2030.

Nhà nước sẽ tổ chức triển khai lập quy hoạch đối với các tuyến, ga đường sắt được quy hoạch trong giai đoạn đến năm 2030.

Việc triển khai được thực hiện theo 3 quy hoạch tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối TP Hà Nội, khu vực đầu mối TP.Hồ Chí Minh và khu vực đầu mối TP Hải Phòng. Quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (bao gồm cả đoạn nối đến Hạ Long). Quy hoạch các ga đường sắt quốc gia trong đô thị, ga đầu mối đường sắt quốc gia, ga liên vận quốc tế (trừ các ga đã có trong quy hoạch các khu đầu mối TP Hà Nội, TP.Hồ CHí Minh, TP Hải Phòng).

Các tuyến đường sắt đang chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư được cập nhật thành quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành (tuyến TP.Hồ Chí Minh - Cần Thơ...).

Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm rà soát chi tiết các tuyến ga đường sắt để đưa vào các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành nêu trên cho phù hợp, bảo đảm tính đồng bộ của quy hoạch.

Ngân sách để thực hiện là nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện là trong giai đoạn năm 2022 - 2025.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật