Sau loạt lùm xùm, chiều nay, Bộ Tài chính sẽ họp với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau loạt lùm xùm bảo hiểm nhân thọ, chiều nay, Bộ Tài chính sẽ có cuộc họp với các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động tư vấn, hỗ trợ giao kết hợp đồng bảo hiểm.
Sau loạt lùm xùm, chiều nay, Bộ Tài chính sẽ họp với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ
Bộ Tài chính sẽ họp với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa có giấy mời các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tham dự cuộc họp để bàn về hoạt động tư vấn, hỗ trợ giao kết hợp đồng bảo hiểm sau những lùm xùm liên tiếp gần đây của ngành.

Thời gian họp là 14h ngày 17/4/2023. Chủ trì cuộc họp có lãnh đạo Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, thành phần dự họp là đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và bộ phận có liên quan.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm nhận được một số thông tin phản ánh về chất lượng tư vấn, hỗ trợ giao kết hợp đồng bảo hiểm của các đại lý bảo hiểm và chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm.

Về nội dung cuộc họp, cơ quan quản lý muốn đánh giá về thực trạng công tác tổ chức hoạt động tư vấn, giới thiệu chào bán sản phẩm bảo hiểm và công tác xử lý các phản ánh của khách hàng tại doanh nghiệp bảo hiểm; Các giải pháp đã và sẽ thực hiện để nâng cao công tác đại lý bảo hiểm và chất lượng dịch vụ khách hàng.

Trước đó, Thứ trưởng Tài chính Cao Anh Tuấn đã có chỉ đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ rà soát lại quy trình bán các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, có giải pháp xử lý kịp thời các phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng, hạn chế tình trạng nhân viên, đại lý tư vấn thiếu trung thực với khách hàng tham gia bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cũng cần nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các quy định và quy trình, thủ tục đảm bảo rõ ràng, minh bạch để bảo vệ quyền lợi của khách hàng, quản lý chất lượng đại lý trong quá trình tư vấn và ký kết hợp đồng bảo hiểm tại các văn bản quy phạm Pháp Luật về kinh doanh bảo hiểm.

Đối với nhóm vấn đề liên quan đến các yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của khách hàng khi tham gia bảo hiểm, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cần xây dựng quy trình xử lý đối với các thông tin phản ánh liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.

Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy chế phối hợp, trao đổi, cung cấp và xử lý các thông tin tiếp nhận qua các kênh thông tin phản ánh trực tiếp, đơn thư, đường dây nóng; tổ chức thanh tra, kiểm tra theo chức năng và nhiệm vụ được giao…

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phát huy vai trò hỗ trợ thị trường bảo hiểm phát triển bền vững, tuyên truyền, nâng cao chất lượng của các doanh nghiệp bảo hiểm và nhận thức hiểu biết của các chủ thể tham gia thị trường bảo hiểm.

Đề nghị Hiệp hội tổ chức họp với các doanh nghiệp bảo hiểm để đánh giá tình hình, đưa ra các giải pháp chấn chỉnh hoạt động của các đại lý bảo hiểm, nâng cao chất lượng tư vấn của nhân viên bán bảo hiểm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật