Mất tích bao lâu thì được xem là đã chết? Tài sản xử lý thế nào?

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi nghe nói người mất tích quá lâu thì được xem là đã chết, vậy tài sản thuộc về người đó xử lý thế nào?
Mất tích bao lâu thì được xem là đã chết? Tài sản xử lý thế nào?
Luật sư Trần Thị Hậu - Đoàn luật sư TP Đà Nẵng

Mất tích bao lâu thì được xem là đã chết? Tài sản xử lý thế nào?

Trong một chuyến ra khơi đánh cá năm 2011, chồng tôi mất liên lạc, từ đó đến nay không có bất cứ thông tin gì.

Vợ chồng tôi có một con trai năm nay đã 14 tuổi. Chồng tôi có tài sản riêng là nhà đất mà hiện nay tôi và con tôi đang sinh sống.

Nay tôi muốn bán căn nhà đó và chuyển về quê sống. Tôi nghe nói người mất tích quá lâu thì được xem là đã chết, vậy tài sản thuộc về người đó có thể xử lý thế nào?

Luật sư TRẦN THỊ HẬU - Đoàn luật sư TP Đà Nẵng - trả lời:

Theo Bộ luật dân sự 2015, nếu thuộc một trong các trường hợp sau, người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu tòa án ra quyết định tuyên bố một người mất tích là đã chết:

Sau 3 năm, kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của tòa án có hiệu lực mà vẫn không có tin tức xác thực là người đó còn sống.

Biệt tích trong chiến tranh sau 5 năm, kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống.

Bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau 2 năm, kể từ ngày tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai đó chấm dứt vẫn không có tin tức xác thực là còn sống, trừ trường hợp Pháp Luật có quy định khác.

Biệt tích 5 năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống, thời hạn này được tính theo quy định tại khoản 1, điều 68 của bộ luật này.

Đối chiếu với trường hợp của bạn, chồng bạn đã mất tích hơn 5 năm và không có tin tức xác thực là còn sống thì bạn có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố chồng bạn đã chết.

Thời hạn 5 năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó. Nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng. Nếu không xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng, thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng.

Tài sản của người mất tích bị tuyên bố là đã chết được xử lý ra sao?

Theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015, quan hệ tài sản của người bị tòa án tuyên bố là đã chết được giải quyết như đối với người đã chết. Tài sản của người đó được giải quyết theo quy định của Pháp Luật về thừa kế.

Như vậy, nếu chồng bạn bị tòa án tuyên bố là đã chết, tài sản của chồng bạn sẽ thuộc về những người thừa kế thứ nhất của chồng bạn, bao gồm: vợ, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

Người bị tuyên bố là đã chết mà còn sống trở về có quyền yêu cầu những người đã nhận tài sản thừa kế trả lại tài sản, giá trị tài sản hiện còn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật