Hãnh diện vì mẹ chồng thường xuyên mua gà về cho con dâu tẩm bổ, tôi đâu ngờ sự thật đáng sợ phía sau

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đê con dâu dê dang mang bâu, me chông thương xuyên mua ga vê hâm thuôc Băc cho tôi ăn. Tôi tư hao đi khoe vơi ban be cho đên khi phat hiên bi mât đang sơ phia sau.
Hãnh diện vì mẹ chồng thường xuyên mua gà về cho con dâu tẩm bổ, tôi đâu ngờ sự thật đáng sợ phía sau
Mơi đâu tôi cung bưc bôi lăm vi bao nhiêu chuyên xưa cua chông va cô ta cư quân quanh trong đâu. (Anh minh hoa)

Tôi va chông yêu nhau 3 năm mơi cươi. Hôi đo, me chông không thich tôi nên tim cach ngăn can. Chông tôi phai gây sưc ep lăm ba mơi chiu rươc tôi vê lam dâu.

Khi cươi vê rôi, tôi mơi hay me chông không thương minh chi vi ba tưng co lơi thê hen vơi cô hang xom. Hai ngươi thân thiêt vơi nhau như chi em va thê nêu co con se cho chung kêt duyên vơ chông. Nao ngơ tôi lai xen ngang khiên môi lương duyên “hai ba đinh” ây trăc trơ. Thê nên ho ghet tôi ra măt.

Tôi co môt me chông ma như co hai. Bơi cô hang xom cư qua nha tôi chơi rôi soi moi tôi tưng chut môt. Tôi quet nha ba ây cung lươm quyt, tôi rưa bat ba ây cung câm bat lên ngưi, tôi nâu ăn thi ba ây nhin ngo rôi chê khen. Con cô con gai nho hơn tôi 3 tuôi thi sang nha ăn cơm chung chăng khac nao con cai trong nha.

Cô ta con nhiêu lân kê chuyên tuôi thơ đê tôi suy nghi rôi ghen tuông. Mơi đâu tôi cung bưc bôi lăm vi bao nhiêu chuyên xưa cua chông va cô ta cư quân quanh trong đâu. Sau thi tôi cam thây binh thương, chăng them đê tâm nưa. Tôi chi mong vơ chông minh hanh phuc la đu rôi.

Chi co điêu, sông vơi nhau nưa năm trơi ma tôi vân không co thai. Hai thang trươc, me chông tôi băt đâu mua ga vê hâm thuôc Băc cho tôi ăn môt tuân 5 lân. Ba noi ăn ga hâm cho bô, thuôc ây se giup tôi nhanh co thai. Ba mong co chau bê lăm rôi. Tôi cư nghi me chông thât tâm mong tôi sinh chau cho ba nên vui lăm.

Nhưng mai ma con chăng chiu đên vơi vơ chông tôi. Vôn di tôi chăng nghi ngơ me chông ma chi nghi do minh châm con thôi. Không ngơ sau lân noi chuyên vơi ban thân, tôi mơi phat hiên ra bi mât cua me chông va cô hang xom “trơi đanh”.

Hóa ra mẹ chồng đâu có tốt với tôi như thế. (Ảnh minh hoa)

Hôm ây, tôi găp cô ban hoc cu thơi câp 3, nay lam dươc si Đông y. Nghe tôi kê chuyên me chông cho ăn ga hâm thuôc đê nhanh co thai mà mãi chẳng thấy có. Cô ây bao tôi len lây vi thuôc ây đem đên cho cô ây xem thư. Tôi lam theo.

Khi ngưi, xem xet cân thân tưng vi thuôc, ban tôi tuyên bô thăng: “Đây la thuôc ngừa thai chư không phai dương thai nhe”. Tôi sưng sôt, điêng ca ngươi. Hoa ra bao lâu nay, me chông cho tôi uông thuốc ngừa thai ma tôi chăng hay, tôi con tương ba đa thay đôi, yêu thương tôi hơn.

Vê nha, tôi đem moi chuyên kê cho chông nghe. Anh đung đung giân dư hoi me minh. Sau môt hôi cai co, chông tôi tuyên bô se ra ơ riêng ngay lâp tưc. Me chông vưa nghe thê thi cong cơn măng tôi treo lên đâu chông ngôi, băt chông ra ơ riêng, không phung dương cha me…

Tôi bưc bôi qua moi ngươi a. Giơ me chông tuyêt thưc, chông thi chưa nguôi giân nên môt hai đoi ra ơ riêng. Tôi đưng giưa chiu đu măng chưi từ cô hàng xóm. Tôi chan qua. Nên ra ơ riêng hay thôi năn ni me chông cho qua chuyên đây?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật