Bộ Y tế đề nghị xem xét kỷ luật những đơn vị để thiếu máu điều trị kéo dài

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Bộ Y tế, nếu tình trạng thiếu máu tiếp tục kéo dài, cần phải xem xét hình thức kỷ luật với những trường hợp không làm hết trách nhiệm.
Bộ Y tế đề nghị xem xét kỷ luật những đơn vị để thiếu máu điều trị kéo dài
Liên tiếp ghi nhận tình trạng thiếu máu lại diễn ra tại Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong những ngày gần đây.

Trước phản ánh về tình trạng thiếu máu diễn ra tại Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long những ngày gần đây, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị liên quan bảo đảm cung cấp đủ máu và chế phẩm máu cho các bệnh viện khu vực này.

Để tình trạng thiếu máu kéo dài tại địa phương, Bộ Y tế đề nghị xem xét hình thức kỷ luật với những trường hợp không làm hết trách nhiệm trong việc mua sắm đủ vật tư, túi máu, sinh phẩm, làm ảnh hưởng đến việc điều trị của người bệnh.

Từ đầu tháng 6, Bộ Y tế liên tiếp ra 4 văn bản hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo, phối hợp các đơn vị liên quan để hỗ trợ cung cấp máu cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đến nay, theo số liệu báo cáo của bệnh viện huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ và các trung tâm truyền máu, tổng lượng máu Bộ Y tế điều phối hỗ trợ cho bệnh viện huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ để cung cấp cho 74 bệnh viện khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là gần 65.000 đơn vị máu.

Tuy nhiên, đến ngày 30/10, công tác mua sắm vật tư, túi máu, sinh phẩm xét nghiệm sàng lọc máu của bệnh viện huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ vẫn chưa đủ để bệnh viện tiếp nhận và cung cấp máu đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh. Trước tình hình cấp bách này, Bộ Y tế tiếp tục có chỉ đạo với các đơn vị trực thuộc.

Bộ Y tế đề nghị Trung tâm máu Quốc gia, viện huyết học - Truyền máu Trung ương và các trung tâm huyết học - Truyền máu xem xét nguồn máu của trung tâm, điều chỉnh, cân đối hỗ trợ một phần cho bệnh viện huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ trong vòng 2 tuần tới (hỗ trợ 1 tháng nếu như bệnh viện huyết học - Truyền máu Cần Thơ vẫn chưa tự bảo đảm đầy đủ nguồn cung máu).

Đối với Sở Y tế thành phố Cần Thơ, bệnh viện huyết học - Truyền máu Cần Thơ, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị chủ động liên hệ với Trung tâm máu Quốc gia, viện huyết học - Truyền máu Trung ương và các trung tâm huyết học - Truyền máu để bảo đảm nguồn cung máu và các chế phẩm máu cho Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Sở Y tế thành phố Cần Thơ, bệnh viện huyết học - Truyền máu Cần Thơ nghiêm túc rút kinh nghiệm việc không bảo đảm nguồn cung ứng máu, ảnh hưởng đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và uy tín chung của ngành.

Bộ Y tế cũng đề nghị UBND thành phố Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, hỗ trợ Sở Y tế, bệnh viện mua sắm hoặc trực tiếp tổ chức thực hiện nếu Sở Y tế không đáp ứng được công tác mua sắm vật tư, túi máu, sinh phẩm xét nghiệm sàng lọc máu trong tháng 11.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật