40 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 22 đến 26/5

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trên các sàn HoSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 22 đến 26/5, có 40 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông.
40 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 22 đến 26/5
Ảnh minh họa

* Ngày 15/6, CTCP Lilama 10 (HOSE: L10) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/5.

* Ngày 6/6, CTCP Everpia (HOSE: EVE) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.100 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/5.

* Ngày 28/6, CTCP Tân Cảng Quy Nhơn (UPCoM: QSP) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/5.

* Ngày 19/6, CTCP Cấp nước Trung An (UPCoM: TAW) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.050 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/5.

* Ngày 30/6, CTCP Than Cao Sơn - TKV (UPCoM: CST) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/5.

* Ngày 29/6, CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu (UPCoM: MCM) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/5.

* Ngày 5/7, CTCP Địa chính Hà Nội (UPCoM: DCH) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 100 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/5.

* Ngày 12/6, Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - CTCP (UPCoM: FIC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/5.

* CTCP Xây dựng 1369 (HNX: C69) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:3 (người sở hữu 100 CP được nhận 3 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/5.

* Ngày 16/6, CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang (HOSE: SKG) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/5.

* Ngày 3/7, CTCP Cấp nước Ninh Thuận (UPCoM: NNT) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3.600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/5.

* Ngày 9/6, CTCP dịch vụ Vận tải và Thương mại (HNX: TJC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/5.

* Ngày 26/6, CTCP Bao bì nhựa Tân Tiến (UPCoM: TTP) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/5.

* Ngày 23/6, CTCP Đông Hải Bến Tre (HOSE: DHC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/5.

* Ngày 20/6, CTCP Nhựa - Bao bì Vinh (HNX: VBC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/5.

* Ngày 12/6, CTCP Merufa (UPCoM: MRF) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/5.

* CTCP Tập đoàn COTANA (HNX: CSC) trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:22 (người sở hữu 100 CP được nhận 22 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/5.

* Ngày 9/6, CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi (UPCoM: APF) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/5.

* Ngày 8/6, CTCP Môi trường Đô thị Hà Đông (UPCoM: MTH) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/5.

* Ngày 28/6, CTCP Phú Tài (HOSE: PTB) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/5.

* Ngày 26/6, CTCP Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (UPCoM: BAL) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/5.

* Ngày 26/6, CTCP COKYVINA (HNX: CKV) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.100 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/5.

* Ngày 26/6, CTCP Cấp nước Bến Thành (HNX: BTW) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.350 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/5.

* Ngày 28/6, CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (HOSE: TIX) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/5.

* Ngày 28/6, CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (HOSE: TIX) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.250 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/5.

* Ngày 12/6, CTCP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Hà Tây (UPCoM: PTH) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/5.

* Ngày 8/6, CTCP Dược Medipharco (UPCoM: MTP) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/5.

* Ngày 9/6, CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp (UPCoM: DOP) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/5.

* Ngày 16/6, CTCP Cẩm Hà (UPCoM: CHC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/5.

* Ngày 12/6, CTCP Cảng An Giang (HNX: CAG) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 341 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/5.

* Ngày 15/6, CTCP Cấp thoát nước Phú Yên (UPCoM: PWS) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 350 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/5.

* Ngày 15/6, CTCP Bia Hà Nội - Nam Định (UPCoM: BBM) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/5.

* Ngày 26/6, CTCP Điện lực Khánh Hòa (HOSE: KHP) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 250 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/5.

* Ngày 12/6, CTCP Công trình Đô thị Nam Định (UPCoM: UMC) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 420 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/5.

* Ngày 12/6, CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HOSE: VSH) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/5.

* Ngày 31/7, CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HOSE: VSH) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/5.

* Ngày 29/9, CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HOSE: VSH) trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/5.

* Ngày 26/6, Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến (UPCoM: VGG) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/5.

* Ngày 8/6, CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (UPCoM: DNH) trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/5.

* Ngày 31/5, CTCP Công nghệ Cao Traphaco (UPCoM: CNC) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/5.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật