Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thu‌ốc l‌á nguyên liệu năm 2023

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 11/2023/TT-BCT quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thu‌ốc l‌á nguyên liệu năm 2023.
Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thu‌ốc l‌á nguyên liệu năm 2023
Ảnh minh họa.

Theo Thông tư quy định, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thu‌ốc l‌á nguyên liệu (mã HS 2401) năm 2023 là 68.414 tấn.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thu‌ốc l‌á nguyên liệu được thực hiện theo phương thức phân giao quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/6/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật