Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chuẩn bị kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại phiên họp thứ 22 khai mạc sáng 10/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5 và tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chuẩn bị kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 10/4 và bế mạc ngày 11/4 tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.

Theo nội dung chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5 và tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Về công tác xây dựng Pháp Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về: Dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về phương án phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và chủ trì thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3/2023.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát của Quốc hội về "Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, Pháp Luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng".

Cùng với đó, Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm Pháp Luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Về công tác khác, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc cho phép sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Cũng trong tuần này, ngay sau khi kết thúc phiên họp thứ 22 sẽ diễn ra phiên họp chuyên đề Pháp Luật tháng 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến vào một số dự án luật quan trọng như: Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Căn cước công dân (sửa đổi)...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật