Bộ Tài chính nói về kiến nghị niêm yết giá dầu ăn, nước mắm

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Bộ Tài chính, biện pháp điều tiết của nhà nước đối với thị trường trên cơ sở tôn trọng quy luật thị trường, khắc phục những tác động tiêu cực của thị trường.
Bộ Tài chính nói về kiến nghị niêm yết giá dầu ăn, nước mắm
Nước mắm truyền thống niêm yết giá 78.000 đồng/chai 650, khuyến mãi mua 2 tặng 1 tại hội chợ triển lãm nuôi trồng công nghệ chế biến năm 2022.

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng về việc trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, cử tri kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, sửa đổi quy định công khai thông tin theo hướng: Đối với các mặt hàng nông sản thì không nên bắt buộc niêm yết giá do giá cá biến động theo thị trường, phụ thuộc tình hình giao thông, thời tiết...;nên quy định niêm yết giá, công khai giá đối với các mặt hàng sản xuất có tính định kỳ như nước mắm, dầu ăn...

Đồng thời cần có bảng niêm yết giá công khai các loại thuốc thiết yếu đặt ở cửa hàng thuốc để người dân dễ dàng nắm được thông tin.

Trả lời cử tri, Bộ Tài chính cho biết, sau 9 năm thực hiện Luật giá đã đi vào cuộc sống, đạt được nhiều kết quả tích cực đồng thời cũng phát sinh tồn tại, hạn chế và được Bộ Tài chính tổ chức tổng kết, đánh giá chi tiết.

Trên cơ sở chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022 và phân công của Chính phủ, Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng dự án Luật giá sửa đổi nhằm thể chế hóa đầy đủ, đúng chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước.

Trong đó xác định rõ ranh giới, mức độ, phạm vi, biện pháp điều tiết của nhà nước đối với thị trường trên cơ sở tôn trọng quy luật thị trường, khắc phục những tác động tiêu cực của thị trường. Mặt khác vẫn phải bảo đảm quyền tự định đoạt, tự do kinh doanh của doanh nghiệp (DN).

Tiếp tục đổi mới để tăng tính cạnh tranh lành mạnh giữa các DN, tránh can thiệp bằng mệnh lệnh hành chính; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng…

Nước tương, nước mắm được niêm yết giá trên quầy kệ siêu thị

Trên cơ sở đó, Dự thảo Luật đã cụ thể hóa nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến việc công khai, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng cũng như trách nhiệm DN.

Dự thảo Luật giá sửa đổi quy định các vấn đề mang tính nguyên tắc đối với niêm yết giá gồm giá niêm yết; hình thức niêm yết giá; trách nhiệm niêm yết giá; quyền của người tiêu dùng nhằm đảm bảo cho việc quy định và triển khai cụ thể biện pháp này.

Theo Bộ Tài chính, việc đại biểu đặt ra vấn đề cần có những quy định đặc thù đối với các mặt hàng nông sản, mặt hàng sản xuất, thuốc thiết yếu là phù hợp với thực tiễn và là ý kiến xác đáng giúp cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kĩ về biện pháp niêm yết giá.

Dự án Luật giá sửa đổi hiện đã được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Bộ Tài chính hiện đang phối hợp với Ủy ban tài chính, ngân sách để giải trình tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Luật... trình Quốc hội thông qua tại kỳ hợp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật