Chi tiết mức lương của đăng kiểm viên sau khi tăng lương cơ sở

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ tháng 7/2023, mức lương đăng kiểm viên năm 2023 sẽ tăng lên đáng kể.
Chi tiết mức lương của đăng kiểm viên sau khi tăng lương cơ sở
Sau khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ tháng 7/2023 thì mức lương đăng kiểm viên năm 2023 sẽ tăng lên đáng kể. (Ảnh minh hoạ).

Mới đây, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023. Theo đó, tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành) từ ngày 1/7/2023. Mức lương đăng kiểm viên năm 2023 cũng sẽ có những điều chỉnh nhất định.

Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.

Trước đó, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 86/2019/QH14 về việc tăng mức lương cơ sở từ năm 2020 trở đi từ 1,49 triệu đồng đến 1,6 triệu đồng.

Tuy nhiên, Nghị quyết 128/2020/QH14 ngày 12/11/2020 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 thì Quốc hội đã quyết định chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở.

Như vậy, việc tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng, mức lương đăng kiểm viên năm 2023 sẽ tăng lên.

Theo đó, mức lương đăng kiểm viên năm 2023 được thực hiện theo Thông tư 45/2022/TT-BGTVT.  Cách tính lương đăng kiểm viên năm 2023 như sau:

Lương đăng kiểm viên năm 2023 = Mức lương cơ sở X Hệ số lương.

Với việc tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ tháng 7/2023 thì lương đăng kiểm viên năm 2023 là:

+ Hệ số 6,20 đến 8,00 thì lương viên chức đăng kiểm hạng 1 từ 11.160.000 đến 14.400.000 đồng mỗi tháng.

+ Hệ số 4,40 đến 6,78 thì lương viên chức đăng kiểm hạng 2 từ 7.920.000 đến 12.204.000 đồng/tháng.

+ Hệ số 2,34 đến 4,98 thì lương viên chức đăng kiểm hạng 3 từ 4.212.000 đến 8.964.000 đồng/tháng.

+ Hệ số 2,10 đến 4,89 thì lương viên chức đăng kiểm hạng 4 từ 3.780.000 đến 8.802.000 đồng/tháng.

Hệ số lương đăng kiểm viên năm 2023:

Căn cứ khoản 2 Điều 9 Thông tư 45/2022/TT-BGTVT có quy định như sau:

Các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đăng kiểm quy định tại Thông tư 45/2022/TT-BGTVT này được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, bao gồm:

a) Chức danh nghề nghiệp Viên chức đăng kiểm hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;

b) Chức danh nghề nghiệp Viên chức đăng kiểm hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

c) Chức danh nghề nghiệp Viên chức đăng kiểm hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

d) Chức danh nghề nghiệp Viên chức đăng kiểm hạng IV được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật