Trang chủ / Việt Nam / Miền Nam / Việc Làm, Học tập / Dạy nghề Đào tạo

Dạy nghề Đào tạo

 
  • Thứ bẩy, 11 Tháng 9, 2021
  • (HCM)
    Khóa học “ ERP Consultant Journeys with SAP S/4HANA” được tổ chức bởi UEL (Trường Đại học Kinh tế - Luật)Abeo (Abeo International) với sự cấp phép của SAP Training and Adoption..