Đồ cúng tế

 
  • Thứ tư, 26 Tháng 8, 2020
  • (Đồng Nai)
    mẫu tượng thái thượng lao quân, thái thượng lão quanTượng thái thượng lão quân ngồi cao 24cm.Chất liệu: Đồng vàng đúc thủ công mỹ nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối.Kích..