Trang chủ / Việt Nam / DV Gia đình Cá nhân / Phòng mạch, Bác sĩ, Thuốc

Phòng mạch, Bác sĩ, Thuốc

 
  • Thứ sáu, 22 Tháng 5, 2020
  • (HCM, Miền Nam)
    BÁC SĨ CHUYÊN KHOA ĐÔNG TÂY Y KẾT HỢP, CHÂM CỨU, VẬT LÝ TRỊ LIỆU, TIÊM TRUYỀN TẬN NHÀ:Thực hiện các thủ thuật: Châm cứu, điện châm, thủy châm, tập vật..
  • Thứ ba, 12 Tháng 5, 2020
  • (HCM, Miền Nam)
    BÁC SĨ CHUYÊN KHOA ĐÔNG TÂY Y KẾT HỢP, CHÂM CỨU, VẬT LÝ TRỊ LIỆU:Thực hiện các thủ thuật: Châm cứu, điện châm, thủy châm, tập vật lý trị liệu, truyền..